Türkiye’ de İşsizlik Sorunu

İsmet Demirkol

İşsizlik, bir kişinin, çalışmak istediği halde iş bulamama sorunudur. Ekonomide genellikle 15 yaş  ve üzeri kimseler işsiz grubu olarak tanımlanır. Bir ekonomide işsiz miktarı, işi olmayan ve cari ücret düzeyinde çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin toplamı olarak ifade edilir. Bir ekonomideki işsizlik oranı ise, söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam işgücü (çalışanlar + işsizler) içindeki payını ifade eder. İşsizlik oranı hesaplanırken, Uluslararası Emek örgütünün ( ILO ) standart hesaplama yöntemi kullanılmaktadır.

İşsizlik oranını hesaplamak için aşağıdaki hesaplama yapılır.

İşsizlik oranı (%) = (İşsizlerin miktarı / toplam işgücü) x 100 olarak hesaplanır.

Türkiye’nin 2002 – 2012 yılları arasında ki İşsizlik ve Büyüme artış / azalış oranlarını incelediğimizde, on bir yıllık işsizlik ortalamasının, büyüme  oranının yaklaşık olarak iki katına ulaştığı, yıllar itibari ile, işsizlik oranının da ki artışın büyümeden daha fazla olduğu, İşsizlik – Büyüme oranı arasında ki farkın, 2004 yılında minimum 2009 yılında ise maksimum seviyeye ulaştığı ve büyüme oranının,  % 5 ve altında gerçekleştiği yıllarda, işsizlik oranında büyük artış olduğu ve son on yıldır, işsizlik oranının % 9,5’un altına inemediği tespit edilmiştir.

                           
                           

Göstergeler

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ortalama  

İşsizlik

10,8

11,0

10,8

10,6

10,2

10,3

11,0

14,0

11,9

9,8

9,5

10,9

 

Büyüme

6,2

5,3

9,4

8,4

6,9

4,7

0,7

-4,7

9,2

8,5

3,0

5,1

 
Kaynak : TUİK                          
                                                     

 

Türkiye’nin son yıllarda,  kişi başı gelirde yakaladığı 10 bin dolarlık GSYH’sı, işsizliğin azalmasına çare olamamıştır. Ekonomik büyüklük bakımından, dünyada 18. sırada bulunan Türkiye’nin, emek verimliliğinde hâlâ 39. sırada olduğu görülmektedir.

Gelecek on yıl içinde, Türkiye’nin  ara mal ithalatını azaltarak, yerli üretime ağırlık vermesi, büyüme stratejisinde, katma değer yaratan sektörlere ağırlık vermesi, Vergi ve Maliye politikasında yapısal reformları süratle hayata geçirmesi inovasyon, AR-GE yatırımlarına devlet ve özel sektörün daha fazla pay ayırması ve tasarruf bilincinin ülke genelinde arttırılması durumunda, işsizlik oranlarında azalış meydana gelebilir.

http://bigyatirim.blogspot.com/

https://twitter.com/drismetdemirkol

Dr. İsmet DEMİRKOL

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.