Bunları yapan işçiler haklarına daha çabuk ve eksiksiz kavuşur

İsa Karakaş

25 yılı aşkın çalışma hayatımda işçilerin iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan haklarından yeterince yararlanamadıklarına, hak ve yükümlülükleri konusunda gerekli bilince sahip olmadıklarına özellikle haksız işten çıkarılma, sigortasız çalışma, iş kazasına maruz kalma ile diğer hâllerde etkin olarak hak arama yollarını kullanamadıklarına muttali oldum.
Oysa işe başlar başlamaz çok basit önlemleri almaları hâlinde çalışma ve sosyal güvenlik haklarına kavuşmaları mümkün iken; gerekli bilgiye sahip olmadıkları, emeklilik, sağlık, iş kazası ve diğer uygulamalardan yeterince yararlanamadıklarını gördüm.

İş kazası ve emeklilikte yüksek maaş almak için

Gerçek ücretlerinizin brüt olarak SGK’ya bildirilip bildirilmediğine dikkat edin. Sadece ödenen maaşlarınız değil aynı zamanda başta fazla mesai ücretleri, bayram ve resmî tatillerde alınan ücretler ile değişik isimler altında işveren tarafından ödenen diğer ücret eklentilerinizin de SGK’ya bildirilip bildirilmediğini sürekli e-Devlet’ten kontrol edin.
Aksi takdirde düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilmeye çalışmak; emekli aylıklarını artırmak yerine azalmasına neden olmaktadır. Demek ki tüm emeklilik hâlleri ile iş kazası durumunda yüksek maaş almak için çalışırken bütün ücretlerin SGK’ya gerçek matrah üzerinden bildirilmesi zaruridir.

Mahkemeden önce SGK ve İŞKUR’a başvurun

Çalışan işçiler haklarında bir eksiklik olduğunda ya da alamadıklarında genellikle hemen avukat tutup mahkeme yoluna başvurmaktadır. Oysaki çalışan işçilerin öncelikle idari yollardan müfettiş ya da denetmen vasıtasıyla haklarını aramaları gerekmektedir.
İş sözleşmesi devam eden işçilerin ücretlerini alamaması, eksik alması, fazla mesai ve ücretleri ile ilgili sorunları, mazeret ve senelik izinlerin kullandırılmaması ya da usulüne uygun kullandırılmaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi, ara dinlenmesinin kullandırılmaması, çalışma sürelerine uyulmaması ile iş kanununa aykırı diğer hâllerde Çalışma Bakanlığı ya da taşra teşkilatındaki birimlere yazacakları şikâyet dilekçesi ile haklarını aramaları gerekmektedir.
Keza iş sözleşmesi devam eden işçilerin şikâyet ve ihbarlarını İş Müfettişleri inceleyerek sonuçlandırmaktadır.

TAHVİL-BONO PİYASASINDA NASIL YATIRIM YAPILIR? UZMANINDAN HEMEN ÖĞRENMEYE BAŞLA!

Yazının devamı için TIKLAYINIZ.

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.