11. Plan ve 2023

Kerem Alkın

– wp:paragraph –>

Türkiye’yi 2023 hedeflerine, ‘daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh’ bir ülke olarak taşımayı hedefleyen 11. Kalkınma Planı, ‘sürdürülebilir kalkınma’nın üç temel sac ayağı olarak, hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ve sürekli geliştirilen temel hak ve hürriyetlere dayandırılması gerektiğine işaret ediyor. Türkiye’yi ‘konvansiyonel’ bir yönetim ve üretim tarzından, ‘akıl çağı’na dayalı ‘dijital’ bir yönetim ve üretim tarzına taşıyacak adımların ne olacağına dair önemli makro ipuçları taşıyan 11. Kalkınma Planı, beşeri, sosyal ve mekansal gelişmeye dayalı, refah artışı ve katma değerin adil paylaşımına dayalı bir makro ekonomik modeli önceliklendirmekte.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

11. Plan, dayandığı temellere bağlı olarak, 5 temel aks, eksen üzerinden, ‘rekabetçi üretim ve verimlilik’, ‘istikrarlı ve güçlü ekonomi’, ‘nitelikli insan ve güçlü toplum’, ‘yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre’ ve ‘hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim’ eksenleri üzerinden, sanayinin Türkiye Ekonomisi’nin katma değer üretiminde ağırlığını artırmasına yönelik kritik önemde bir amaca işaret ediyor. Bu amaçla, sanayi sektörünün 2019-2023 döneminde ortalama yüzde 5,7 büyümesi ve GSYH içindeki payını da yüzde 24,2 düzeyine getirmesi hedeflenmiş durumda.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

TEKNİK ANALİZ İLE NASIL HİSSE SEÇİLİR? UZMANINDAN HEMEN ÖĞRENMEYE BAŞLA!

– /wp:paragraph –>

– wp:heading {“level”:6} –>

Yazının devamı için TIKLAYINIZ.

– /wp:heading –>

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.