Egemen Öztürk – “Bilici Yatırım” Temel Analizi

Egemen Özturk

Ocak ayından itibaren yükseliş trendine giren BLCYT’nin yoluna devam edip etmeyeceğine dair bir araştırma yapılacaktır.

İlk olarak şirketi, şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve mali yapısı incelenecektir. Sonrasında iyi, orta ve kötü olmak üzere üç farklı senaryo üzerinden gelecekteki hisse fiyatları tahmin edilecektir.

1.Şirketi Tanıyalım

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. pamuğun tohum olarak ekilmesinden kumaş olarak işlenmesine kadar her kademede faaliyet göstermektedir. Şirketin oluşumunda yer alan kilometre taşları şunlardır (Şirketin web sitesinden):

1950 Biliciler Kollektif Şirketi kuruldu, pamuk alım-satımı ve zirai ilaç ticareti yapıldı.
1956 Bilici Ailesi sahip olduğu topraklar üzerinde çiftçilik faaliyetine başladılar.
1960 Aktarım Kollektif Şirketi kuruldu ve pamuk üretimi ile sanayiye adım atıldı.
1983 Biltaş A.Ş. kuruldu, pamuk ve iplik ihracatına başlandı.
1996 Adana Org.San.Bölgesi’nde kumaş dokuma fabrikası Bilgün Tekstil A.Ş. faaliyete geçti.
1997 Biltaş İplik Tesisleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçti.
1999 Tekstil ürünleri pazarlaması yapan, BTD Tekstil A.Ş. kuruldu.
2000 Misis Apre A.Ş. kuruldu ve Kumaş Boya-Terbiye İşletmeleri faaliyete geçti.
2006 Misis Apre A.Ş. bünyesinde Kojenerasyon Tesisi faaliyete geçti.
2007 Osmaniye’de iplik üretimi yapan grup şirketi, Biteks İplik A.Ş. faaliyete geçti.
2007 Misis Apre A.Ş. bünyesinde Elyaf-İplik Boyama Tesisi faaliyete geçti.
2008 Adana Şehir Merkezinde otel arsası satın alındı ve 5 yıldızlı otel çalışmalarına başlandı.
2010 Çiftçilik faaliyetleri Biltar adı altında tüzel kişilik kazandı ve modern bir şekle büründü.
2010 Misis Apre A.Ş., Biltaş A.Ş.’yi bünyesine aldı.
2010 Misis Apre A.Ş. ünvan değiştirerek Bilici Yatırım San.Tic.A.Ş. adını aldı.
2011 Bilici Yatırım A.Ş. çatısı altında halka arz çalışmalarına başlandı.
2014 Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin %21,14’ünü satın aldı.
2015 %50 İştirakimiz olan Adana Divan Otel’i açılışı gerçekleşti.

Şirket yönetiminde yılladır tekstil sektöründe bulunan BİLİCİ ailesi bulunmaktadır. Yönetim kurulundaki kişilerin öz geçmişleri internet sitesinde ve faaliyet raporlarında mevcuttur.

Bilici Yatırımın ürünlerini Mango, GAP, Zara, H&M, M&S ara, Next, Ann Taylor, J Crew, Talbots, Jones, Etam gibi yüksek kaliteli ürün talep eden firmalar tercih etmektedir.

%50 iştiraki olan Adana Divan Oteli, otel derecelendirme sitesinde (www.trivago.com) şehrin en iyi puanını (89) alan oteldir.

Şirket tarafından yayınlanan faaliyet raporunda halka arzın, finansal kaynak ihtiyacı nedeniyle değil de kurumsallaşmanın bir gereği olarak yapıldığı belirtilmektedir.

Yapılan geri alım programıyla 2011 yılında %33 lük halka açıklık oranı 2017/4 bilançosunda %23’ e düşmüştür.

Bilici Yatırımın % 21,14 üne sahip olduğu İplik sektörünün lider firmalarından Biteks İplikin, 3,5 milyon dolarlık yatırım kararı aldığına dair medyada haber yer almaktadır. Kapasiteyi arttırmayı hedefleyen Biteks İplik, bu yatırımla yıllık ciroyu %12 arttırmayı planlamaktadır.

Tekstil ve hammaddeleri ihracat rakamları geçen yılın Şubat ayında 786 milyon dolar iken 2018 Şubat ayında 954 milyon dolar olarak İTKİB tarafından tespit edilmiştir. (Artış: %21)

2.Mali Görünüm

Geçen yıl aynı döneme göre, satış gelirleri %77 artışla 144 mn TL, FAVÖK %93 artışla 48 mn TL ve net kar %336 artışla 15 mn TL olmuştur. Kar marjlarında ise 5-7 puan arasında artış sağlanmıştır.

Esas faaliyet karında %105 ve piyasa değerinde %107 artış yakalamıştır. PD/DD’de 0,52’lik artış olmasına rağmen karlılıktaki artış F/K oranını düşürmüştür.

Şirket varlıkları düzenli olarak büyümektedir. Yapılan yatırımlarla başlayan büyüme, dönen varlıklarla devam etmektedir. Sağdaki grafikte dönen varlıklar ile duran varlıkların toplam varlıklar içindeki yüzdeleri görülmektedir.

 

Şirkete ait borçluluk oranlarında yakalanan denge uzun süredir bozulmadan devam etmektedir.

 

 Satışlar yukarıdaki grafikte çeyrek dönemler itibariyle verilmiş olup, aynı renkler aynı dönemi göstermektedir. Örneğin 2017/12 (Ekim-Kasım Aralık 2017) satışlarını göstermektedir. Grafik, satışların dönemsel olarak büyüdüğü görülmektedir. Faaliyet karı ile ana ortaklık payları arasında paralellik yakalanmıştır.

 

Satış maliyetleri ve genel yönetim giderlerindeki yüzdesel düşüş, net kar marjına olumlu yansımaktadır. Dönemsel olarak incelediğimizde maliyetlerin her çeyrek dönemde yaklaşık olarak %1 oranında düştüğü görülmektedir.

Faaliyet dış gelir ve giderlerin durumları hemen hemen birbirine eşit seviyededir.

Net kar marjında geçmişte dalgalanma görülse de son dört dönemdir artan bir trend ile hareket etmekte ve her çeyrekte net kar marjı yaklaşık %2 oranında artmaktadır. Yabancı para yükümlülüğünden dolayı kurlardaki dalgalanma  Net Kar Marjını etkilemektedir.

3.Geleceğe Dönük Hisse Fiyatına Ait Senaryolar

“Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2018 yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor” una göre ürün satışları BTD Tekstil, Özdoku Tekstil, Kipaş Mensucat, Koton Mensucat, vb. şirketlere yapılmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması (2016)” raporunda  yukarıda adı geçen firmalar ile karşılaşmaktayız.

Yukarıda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanmış olan bilgi notlarından derlenen ihracat rakamları (USD) değişim yüzdeleri görülmektedir. 2018 yılının ilk 3 ayında yaşanan artış, 2018 yılının bir önceki yıla oranla daha verimli geçeceğini göstermektedir.

Şu ana kadar edindiğimiz bilgiler ışığında, hisse fiyatına ait iyi, orta ve kötü olmak üzere üç senaryo üzerinden hesaplama yapalım.

Aşağıdaki tablolarda tahmini karlar üzerinden Özsermaye karlılığı tahmini olarak hesaplanmıştır.

İyi Senaryo

2016/4 ile 2017/4 çeyrek dönemleri arasındaki satış büyümesi yaklaşık %77 oranında gerçekleşmiştir. Mevcut ihracat rakamlarından yola çıkarak satış büyümesinin devam edeceğini ve kurlardaki yükselişten etkilenen Net kar marjının 10-12 arasında kaldığını varsayalım. Özsermaye karlılığının 10 ile çarpılmasından PDDD bulunarak şirketin gelecekteki hisse fiyatı bulunmaya çalışılmıştır.

Orta Senaryo

2015/3 bilançosundan günümüze kadar geçen 12 bilanço dönemi boyunca satışların dönemsel olarak ortalama %10 büyüdüğünü görülmektedir. Her çeyrek dönemde satışların %10 arttığını ve kurlardaki yükselişten etkilenen Net kar marjının 10-12 arasında kaldığını varsayalım. Geçmiş bilançolarda Özsermaye karlılığı ile PDDD arasındaki çarpan yaklaşık 8 olduğundan burada çarpan olarak 8 kullanılmıştır.

Kötü Senaryo

Yeni yatırımlar yapılmadığını, satışların enflasyonla aynı oranda büyüdüğünü ve kurlardaki yükselişten etkilenen Net kar marjının 10-12 arasında kaldığını varsayalım. Yerinde sayan bir şirkete talep olmayacağından Özsermaye karlılığı ile PDDD arasındaki çarpan 5 olarak kabul edilmiştir.

İyi veya Orta senaryolardan biri gerçekleşecek olursa mevcut yükseliş trendi devam edecektir. %50 geri çekilme seviyesini destek yapan hisse için bir sonraki destek seviyesi 1,72 dir.

Kaynaklar

Bilici Yatırıma Ait İnternet Sitesi                     : (http://www.biliciyatirim.com)

Kamu Aydınlatma Platformu İnternet Sitesi : (https://www.kap.org.tr/tr/)

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’ne Ait Veriler : (https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/WTO_Chapter_09_tables_e.pdf)

Türkiye İhracatçılar Meclisi İnternet Sitesi   : (http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html)

İş Bankası Hazır Giyim Sektörü Raporu        : (https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/sr201705_hazirgiyim.pdf)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) : ( https://sgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=7175d18f-bb11-41ee-bb58-2f8fd425f623 )

Biteks İplik Yatırım Haberi                               :(http://www.sanayigazetesi.com.tr/yatirim/biteks-35-milyon-dolar-yatirim-yapacak-h16722.html)

İş Bankası trafından hazırlanan sektörlerdeki güncel gelişmeler Şubat 2018 raporu : (https://ekonomi.isbank.com.tr/Userfiles/pdf/sg_201802.pdf )

Aylık İhracat Değerlendirme Bilgi Notları      : (http://www.ithib.org.tr/tr/bilgi-bankasi-raporlar-donemsel.html )

“Egemen Öztürk – “Bilici Yatırım” Temel Analizi” ile ilgili 1 yorum

  1. Güzel bir analiz olmuş. Emeğinize sağlık. Bu tür hisselerde problem genelde patronun karı ky ile paylaşmak istememesidir. Bu yüzden patrona güven oluşmadan fiyata yansıma da oluşmuyor. 2018 yılsonu bilançosuna göre yatırım yapmayı düşünüyorum. Normalde 30 milyon civarı kar gönderebileceğini düşünsemde patrona güvenmediğimden yatırım konusunda emin olamıyorum. Yoksa temeli çok iyi bir şirket aması olmasa..

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.