Çin ne anlatıyor?

– wp:paragraph –>

Dünyada merkez bankaları üzerinden faiz
tartışması yapılıp, hasır altından parasal genişleme söylentileriyle beklenti
yönetilirken, Çin ile ilgili ortaya çıkan bir rapor çok şeyi deşifre ediyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Her fırsatta gerek FED’in gerekse de Avrupa
Merkez Bankası’nın faiz artırımı konusunda kararlarından çok gerekçelerin
etkili olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kimse gerekçeyi okumayıp,
başlıklar üzerinden kendine özgü bir sonuç çıkarmaya çalışıyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Oysa dünya ekonomisi rahatsız. Büyük bir talep
problemi yaşayan ekonominin arz noktasında problemlerinin ayyuka çıktığını ve
bunun şişkin türev piyasaları da patlama noktasına getirdiği biliniyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Bununla birlikte dünyanın üretmeyi tekrar
hatırladığı, üretimi ve işsizlik problemini çözmek için endüstri 4.0’dan
korumacılığa kadar bir çok önlemi eş zamanlı yürüttüğü görmek isteyenler için
ayan beyan ortada.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Bir işsizin iktisadi ve sosyolojik
maliyetinin, bir ürünün birim maliyetinden çok daha anlamlı hale geldiği
günümüzde, eğitimle birlikte insan kaynağının dönüştürüldüğünü, karanlık
fabrikalarla da mevcut durumu farklılaştırma çabası içinde olunduğunu
görüyoruz.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Şiddetini arttıran ticaret savaşlarını da bu
pencere okumaz, bunu sadece ülkelerin birbirleriyle anlamsız siyasi rekabeti
olarak görürseniz, filmi eksik seyretmiş olursunuz. Nitekim bizim ekonomi
yönetimimizdeki en büyük hastalığın da, biraz da çaresizlikten ve ne yapacağını
şaşırmaktan dolayı bu olduğu açık.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Oysa McKinsey’in Çin raporu, dünyanın en
önemli iktisadi aktörlerinden birinin bu geçiş döneminde iç piyasaya
yöneldiğini ortaya koyuyor. Rapor, Çin ekonomisinde ağırlığın ihracattan iç
piyasaya doğru kaydığını bizlere anlatıyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Esasen eğilim ilkesel olarak zaten önce iç
piyasasında hakim olan bir ülkenin, daha sonra komşularıyla, daha sonra doğal
ticaret pazarlarıyla ve en son alternatif pazarlarıyla ilgili bir güçlenme
politikası uygulaması gerektiğini anlamlı kılıyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Bizde ise iç piyasayı tamamen ithalata teslim
eder bir fotoğraf içerisinde, ihracat odaklı bir plan üzerine uygulamaya geçileceğini
görüyoruz. Dış ticareti sırf ihracat odaklı gören ve ithalat faktörünü göz ardı
eden bu yaklaşımın sürdürülebilir bir tarafı yok.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Çin bize anlatıyor ki, ihracat pazarlarında
büyük bir sorun yaşanacak. Herkes kendi pazarını korurken, dışarıya mal
satmanın, mal satarken de katma değerli ürünlerle para kazanmanın, bu aşamada
da diğer katma değerli ürün yapan ülkelerle kavga etmenin önünün açıldığı ve
tavırların sertleşeceği bir sürece girdik.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Çin ile ilgili bu rapor ve ülkenin eğilimi
açık açık dünya ekonomisindeki resesyonu, sıkıntıyı bağırırken, bizim akıl
karışıklıklarımız, taraf seçmeye çalışırken de kendi tarafımızı unutuyor
fotoğrafımız, ders çalışmaya muhtaç bir görüntü veriyor. Devir envanter,
planlama, iç pazara hakim olma dönemi ama, kime anlatacaksınız?

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

[email protected]

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Her fırsatta gerek FED’in gerekse de Avrupa
Merkez Bankası’nın faiz artırımı konusunda kararlarından çok gerekçelerin
etkili olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kimse gerekçeyi okumayıp,
başlıklar üzerinden kendine özgü bir sonuç çıkarmaya çalışıyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Oysa dünya ekonomisi rahatsız. Büyük bir talep
problemi yaşayan ekonominin arz noktasında problemlerinin ayyuka çıktığını ve
bunun şişkin türev piyasaları da patlama noktasına geldiği biliniyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Bununla birlikte dünyanın üretmeyi tekrar
hatırladığı, üretimi ve işsizlik problemini çözmek için endüstri 4.0’dan
korumacılığa kadar bir çok önlemi eş zamanlı yürüttüğü görmek isteyenler için
ayan beyan ortada.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Bir işsizin iktisadi ve sosyolojik
maliyetinin, bir ürünün birim maliyetinden çok daha anlamlı hale geldiğini
günümüzde, eğitimle birlikte insan kaynağının dönüştürüldüğünü, karanlık
fabrikalarla da mevcut durumu farklılaştırma çabası içinde olduğunu görüyoruz.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Şiddetini arttıran ticaret savaşlarını da bu
pencere okumaz, bunu sadece ülkelerin birbirleriyle anlamsız siyasi rekabeti
olarak görürseniz, filmi eksik seyretmiş olursunuz. Nitekim bizim ekonomi
yönetimimizdeki en büyük hastalığın da, biraz da çaresizlikten ve ne yapacağını
şaşırmaktan dolayı bu olduğu açık.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Oysa McKinsey’in Çin raporu, dünyanın en
önemli iktisadi aktörlerinden birinin bu geçiş döneminde iç piyasaya
yöneldiğini ortaya koyuyor. Rapor, Çin ekonomisinde ağırlığın ihracattan iç
piyasaya doğru kaydığını bizlere anlatıyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Esasen ilkesel olarak zaten önce iç
piyasasında hakim olan bir ülkenin, daha sonra komşularıyla, daha sonra doğal
ticaret pazarlarıyla ve en son alternatif pazarlarıyla ilgili bir güçlenme
politikası uygulaması gerektiğini anlamlı kılıyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Biz ise iç piyasayı tamamen ithalata teslim
eder bir fotoğraf içerisinde ihracat odaklı bir plan üzerine uygulamaya
geçeceğini görüyoruz. Dış ticareti sırf ihracat odaklı gören ve ithalat
faktörünü göz ardı eden bu yaklaşımın sürdürülebilir bir tarafı yok.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Çin bize anlatıyor ki, ihracat pazarlarında
büyük bir sorun yaşanacak. Herkes kendi pazarını korurken, dışarıya mal
satmanın, mal satarken de katma değerli ürünlerle para kazanmanın, bu aşamada
da diğer katma değerli ürün yapan ülkelerle kavga etmenin sertleşeceği bir
sürece girdik.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Çin ile ilgili bu rapor ve ülkenin eğilimi
açık açık dünya ekonomisindeki resesyonu, sıkıntıyı bağırırken, bizim akıl
karışıklıklarımız, taraf seçmeye çalışırken de kendi tarafımızı unutuyor
fotoğrafımız ders çalışmaya muhtaç bir görüntü veriyor. Devir envanter,
planlama, iç pazara hakim olma dönemi ama kime anlatacaksınız?

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

[email protected]

– /wp:paragraph –>

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir