İş arama izni nasıl kullanılır?

– wp:paragraph –>

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim üzerine aşağıdaki sürelerin geçmesi üzerine iş sözleşmesi feshedilmiş olur; 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

– İşi 6 aydan az süren işçi için                  2 hafta, 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

– 6 ay-1,5 yıl arası olan işçi için               4 hafta, 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

– 1,5-3 yıl arası olan işçi için                   6 hafta, 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

– 3 yıldan fazla olan işçi için                    8 hafta, 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

İş sözleşmesi bu sürelerin sonunda sona erer. 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

İhbar süresi işgünü değil takvim günü üzerinden belirlenir. 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Hafta tatili, resmi ve dini bayramlar ihbar süresini etkilemez. Dolayısıyla çalışılmayan bu günler de ihbar süresinde dikkate alınır, ihbar süresinden düşülür. 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Ulusal bayram ve genel tatil günleri iş sözleşmesini kesintiye uğratmadığından ihbar süresine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri ihbar süresini uzatmayacaktır. Aynı zamanda bu günler için iş arama izni söz konusu olmayacaktır. 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

İhbar süresini etkileyecek durumlar ücretsiz izin kullanımı, rapor alınması gibi durumlardır. 

– /wp:paragraph –>

– wp:heading {“level”:1} –>

İş Arama İzninin Süresi

– /wp:heading –>

– wp:paragraph –>

İşçi veya işveren ihbar öneli kullandırmak zorundadır. İhbar süresine uymayan taraf, diğer tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Taraflar anlaşarak ihbar süresinin kullanılmamasına karar verebilir. İşçi istifa ettiğinde ihbar süresinde çalışmak zorunda olmakla beraber işçi ve işveren ihbar süresini çalışmadan sonlandırabilir. 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

İşçinin istifa, başka bir iş bulma, çalışmaya ara verme gibi çeşitli nedenlerle işten ayrılması durumunda ihbar sürelerine uygun olarak işverenin yeni işçi bulabilmesine fırsat tanıyacak şekilde süre vermesi gerekmektedir. Öte yandan işveren işçisini işten çıkarırken, yeni iş bulabilmesini sağlamak amacıyla ihbar süresine uygun olarak fesih kararını önceden haber vermelidir. Aynı zamanda ihbar süresi içerisinde yeni iş arama izni de verilmesi gerekir. İş arama izninin süresi günde iki saat olarak kullandırılacak olup işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Özellikle ihbar tazminatının bir kısmının ihbar önelinde (süresinde) çalışılarak ve diğer bir kısmının da ihbar tazminatı ödenerek bölünmesi mümkün değildir. Diğer bir deyişle işçiye ya ihbar tazminatı ödenir, ya da ihbar önelinde çalıştırılarak günlük 2 saat iş arama izni kullandırılır. 

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

TEMEL ANALİZ İLE NASIL HİSSE SEÇİLİR? UZMANINDAN HEMEN ÖĞRENMEYE BAŞLA!

– /wp:paragraph –>

– wp:heading {“level”:6} –>

Yazının devamı için TIKLAYINIZ.

– /wp:heading –>

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.