İşyeri, kayıtlarını 10 yıl saklamak zorunda

Resul Kurt

– wp:paragraph –>

Sosyal güvenlik mevzuatına göre işveren ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, saklamak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca (SGK müfettişleri ve SGK denetmenleri) istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuştur. İbraz yükümlülüğünün süresi içinde haklı bir mazeret gösterilmeksizin (mücbir sebep hariç 15 gün) yerine getirilmemesi halinde;

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

-Bilanço hesabına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenlere 12,

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

-İşletme, serbest kazanç defteri gibi diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işverenlere 6,

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

-Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenlere ise 3 asgari ücret tutarında idari yaptırım uygulanacaktır.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Yangında zayi belgesi alınmalı
Yangın, deprem, sel, su baskını gibi çeşitli nedenlerle yasal defter ve belgelerin zayi olması durumunda buna ilişkin bazı yasal prosedürlerin işletilmesi gerekmektedir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

5510 Sayılı Kanun’da defter ve belgelerin zayi edilmesi ile ilgili olarak herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 15. maddesinde, mücbir sebeplerden herhangi birinin vuku bulması durumunda mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat ve tevsik edilmesi şartıyla vergi sürelerinin işlemeyeceği belirtilmiştir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Vergi Usul Kanunu’nun 13. Maddesi’nde;

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

-Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel yangın,

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

-Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması halleri mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Dolayısıyla, Maliye Bakanlığı yangın sebebiyle mücbir sebep ilan etmediği sürece, arşivde yanan evrakların durumunun belgelenebilmesi için bu hususun ispat ve tevsik edilmesi gerekmektedir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

TEMEL ANALİZ İLE NASIL HİSSE SEÇİLİR? UZMANINDAN HEMEN ÖĞRENMEYE BAŞLA!

– /wp:paragraph –>

– wp:heading {“level”:6} –>

Yazının devamı için TIKLAYINIZ.

– /wp:heading –>

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.