Küresel vana!

Kazım Çiloğlu

Önce küresel vana ya da valfı açıklayalım;

İçinde ki akışı kesen lastik, kösele ya da metal dilli olan musluk, çeşme, pınarların eski deyimi ile masura zıvanaları yerini, merkezi bir taraftan delik küresel parçalar aldı…

Siz istemedikçe sızıntı bile yapmıyor ve asla aşınmıyor yani çok uzun ömürlü!

Herkesçe malum;

Pınarlar akışı bize ulaştıran son musluklardır

Küresel vanalarda dünyada ki tüm akışını kontrol ederler!

Başında da küresel ekonominin gizli elleri bulunur

İstedikleri zaman küresel vananın açarlar kolunu;

Dünyayı

Kimi zaman borç paraya

Kimi zaman silaha

Kimi zaman da, küresel sermayelerin üretimlerine boğarlar

İstemediklerinde ise;

Kapatırlar vanayı!

Yoksulluk

Açlık

Sefalet

Diz boyu olur…

İnsanlar arasında fitne, fesat oluştururlar

Millet birbirini kırar geçirir

Kıtalar arası umuda doğru göçler başlar

İnsanlık dışı her türlü ahlaksızlıklar yaşanır

Hatta küçücük çocukların, bebelerin masum ölü bedenleri, sahillere vurur

Gazetelere manşet olur

Ama ne gam…

Onlar istedikleri zaman ister paranın, isterlerse silahların vanasını kendi çıkarları için açar, kaparlar…

Aynı durum Ortadoğu da, uzun süredir uygulana geliyor ama hala bunu tam anlamış değiliz

En önemlisi de, çevremizde İran, Irak gibi petrol kaynaklarına sahip komşularımız, kuzey doğuda ise iki bayrak tek millet dediğimiz soydaş bir ülke Azerbaycan var ama biz nerede ise tüm kazanımlarımızı, petrol ithaline veriyoruz neden?

Çünkü cumhuriyetin ilk yıllarından beri uygulanan temel dış politikalarımıza uzunca bir süredir sırt çevirdik!

Eğer daha eko-akılla bakabilsek, duygusal davranmasa idik, şimdi büyük bir ihtimalle, çok ucuz enerji sağlayacak, bunun yanında gittikçe yükselen ve başta Suriye olmak üzere dış ticaret fazlamız oluşacaktı…

Yapmadık, yapamadık!

Geldiğimiz son nokta ise gerek terörde gerekse komşu ülkelerle silahlı çatışmalardır.

Oysa bundan en az yirmi sene öncesi başta terör olmak üzere her şey makul düzeylere indirgenmiş komşularla ticari bahar yaşanıyordu değil mi?

Şam-gen vizesini bile dünyaya büyük bir haykırışla ilan etmiştik!

Şimdi ise kan gölüne dönen bölgeye barış pınarı harekatı yapıyoruz

Ancak daha pınarlarımızdan barış suyu akmadan, küresel vana kapatıldı…

Rahmetli, önde gelen sanayicilerimizden biri derdi ki bu pınarlar her zaman gür akmaz, zamanında testini doldurmasını bileceksin!

Sözün özü;

Sermayenin ve huzurun güldür, güldür aktığı dönemlerde, testileri boş bıraktığımızı, ne yazık ki küresel vanalar kapanınca anlayabildik…    e��U�Mk�

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.