‘Marshall’dan ‘Kuşak-Yol’a

Kerem Alkın

Topraklarında iki dünya savaşında da hiç kurşun atılmamış bir ülke olan ABD, 1941‘de ‘Büyük Britanya’dan, Birleşik Krallık’tan kapitalist sisteminliderliğini devralması sonrasında, 1944’den itibaren adım adım, Dünya Bankası, IMF, Birleşmiş Milletler ve NATO ile yeniden şekillendirdiği küreselekonomi-politik sistemdeki hakimiyetini perçinlemek adına, Marshall Yardım Planı’nı da hayata geçirmişti. 1948-1960 arası yürüttüğü Marshall Yardım Planı, ABD’nin ürettiği mallar açısından, aynı zamanda dünya tarihinin en başarılı ‘pazarlama’stratejisiydi. Marshall Yardım Planı ile, ABD’nin ‘hegemon’ bir güç olarak tüm dünya ekonomisine verdiği destek, 2018 rakamlarıyla 410 milyar dolardı. 1948’den1973’e, Bretton Woods Para Sistemi çökene kadar ki 25 yıl, ABD sanayi mallarıyla, müzik ve sinema endüstrisiyle, dünya ekonomisinin tartışılmaz ‘kral‘ıydı.
Bu strateji, ABD açısından, kendi para birimi olan ‘dolar’ı da dünya ekonomisinin vazgeçilmez ‘uluslararası rezerv’i haline getirdi. Bugün, halen dünya merkez bankalarının rezervinin neredeyse yüzde60‘ı dolar cinsinden tutuluyor.

Yazının tamamı için tıklayın.

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.