Sorunun kökeninde adil olmamak var!

Kazım Çiloğlu

– wp:paragraph –>

On yedi yılın sonunda, ortaya çıkan toplumsal gerilimin, hat
safhaya çıkmasının temelinde, ortaya çıkan engellerin, toplum katmanlarında, eşit
ve adil bir şekilde paylaşılmaması yatıyor.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Oysa, sosyal ve ekonomik dengesizliklerin bozulmasında, en
az kusuru olanlar, en düşük gelir gurubunda olan kitlelerdir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Hal böyle iken, tam tersi en büyük vebal, bu geniş toplum
kesimine ödetilmektedir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Eğitimi

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Adaleti

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

İstihdamı

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Ekonomiyi

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Sosyal hizmetleri

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Toplumla eşit paylaşmak ve ortak göğüslemek, gelişmişliğin
en güzel göstergesi değimlidir?

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Batı gelişmiş toplumlarda bisikletle makamına giden devlet
başkanları, enerji krizinde sarayda elektrik ocağı ile ısınan kraliçelerin
olduğu ülkelerde ki zorlukları aşmak, çok daha kolay olmaktadır!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Sıkıntılar eşit paylaşıldığında, toplumlar bu zor dönemleri
toplumsal travmalar yaşamadan, bir birlerine düşmanlaşmak bir yana, daha çok bir
birlerine sarılarak ve saygı duyarak daha kolay ve kısa süreçte başarı ile aşmaktadırlar…

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Bizde ise milli gelirin adil dağılımından bahsedebilir
miyiz?

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Ekonomik

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Hukuki

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Sosyal

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Asgari yaşam koşulları bozulmaya başladığı zaman, üst
tabakanın yaşamı hi bir şekilde etkilenmezken, tam tersi orta ve alt kademedeki
toplum katmanlarına en büyük yaptırımlar yapılmaktadır!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Çok bilinen bir halk deyimi vardır

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

‘’tok açın halinden anlamaz’’ diye. İşte bizde ki kaos, kriz
ve sıkıntılar da, ülkeyi yönetenlerce değil, halkın ve özelliklede, geniş dar
gelirli ve fakir kesimlerce göğüslenmesi ve sırtına yüklenmesidir!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Asgari ücretlerde ki, emekli ve çalışanların maaşında ki kuruşluk
artışlar için bile, bin bir dereden su getirenler, kendileri için haddinden
fazla uçak, makam aracı ve sarayları bile imrendirecek komutlardan tasarruf
etmeyip, tasarrufa yönelmeyenlerle toplumsal barışın sağlanması mümkün müdür?

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Günümüzün evrensel, çağdaş devlet anlayışında savurgan
yönetim sonucu yaşanan ekonomik sorunların, vergileri artırarak sorunu toplumun
sırtına yükleme anlayışı çok gerilerde kaldı!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Ama görülüyor ki bizde hala bu anlayış ve kolaycılık devam
ediyor!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Sözün özü;

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Savurganlığın sürdüğü ekonomi yönetiminde taşıma vergi ile
iktidarda kalınamaz…

�����Ͽ

– /wp:paragraph –>

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.