Sorunun kökeninde adil olmamak var!

Kazım Çiloğlu

On yedi yılın sonunda, ortaya çıkan toplumsal gerilimin, hat safhaya çıkmasının temelinde, ortaya çıkan engellerin, toplum katmanlarında, eşit ve adil bir şekilde paylaşılmaması yatıyor.

Oysa, sosyal ve ekonomik dengesizliklerin bozulmasında, en az kusuru olanlar, en düşük gelir gurubunda olan kitlelerdir.

Hal böyle iken, tam tersi en büyük vebal, bu geniş toplum kesimine ödetilmektedir.

Eğitimi

Adaleti

İstihdamı

Ekonomiyi

Sosyal hizmetleri

Toplumla eşit paylaşmak ve ortak göğüslemek, gelişmişliğin en güzel göstergesi değimlidir?

Batı gelişmiş toplumlarda bisikletle makamına giden devlet başkanları, enerji krizinde sarayda elektrik ocağı ile ısınan kraliçelerin olduğu ülkelerde ki zorlukları aşmak, çok daha kolay olmaktadır!

Sıkıntılar eşit paylaşıldığında, toplumlar bu zor dönemleri toplumsal travmalar yaşamadan, bir birlerine düşmanlaşmak bir yana, daha çok bir birlerine sarılarak ve saygı duyarak daha kolay ve kısa süreçte başarı ile aşmaktadırlar…

Bizde ise milli gelirin adil dağılımından bahsedebilir miyiz?

Ekonomik

Hukuki

Sosyal

Asgari yaşam koşulları bozulmaya başladığı zaman, üst tabakanın yaşamı hi bir şekilde etkilenmezken, tam tersi orta ve alt kademedeki toplum katmanlarına en büyük yaptırımlar yapılmaktadır!

Çok bilinen bir halk deyimi vardır

‘’tok açın halinden anlamaz’’ diye. İşte bizde ki kaos, kriz ve sıkıntılar da, ülkeyi yönetenlerce değil, halkın ve özelliklede, geniş dar gelirli ve fakir kesimlerce göğüslenmesi ve sırtına yüklenmesidir!

Asgari ücretlerde ki, emekli ve çalışanların maaşında ki kuruşluk artışlar için bile, bin bir dereden su getirenler, kendileri için haddinden fazla uçak, makam aracı ve sarayları bile imrendirecek komutlardan tasarruf etmeyip, tasarrufa yönelmeyenlerle toplumsal barışın sağlanması mümkün müdür?

Günümüzün evrensel, çağdaş devlet anlayışında savurgan yönetim sonucu yaşanan ekonomik sorunların, vergileri artırarak sorunu toplumun sırtına yükleme anlayışı çok gerilerde kaldı!

Ama görülüyor ki bizde hala bu anlayış ve kolaycılık devam ediyor!

Sözün özü;

Savurganlığın sürdüğü ekonomi yönetiminde taşıma vergi ile iktidarda kalınamaz… �����Ͽ

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.