Tazminat için hileli boşanmaya dikkat

– wp:paragraph –>

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alan kadın işçinin bu hakkı elde etmek için eşinden hileli boşanarak yeniden evlendiği tespit edilirse yargı kararları değişebilir. Hileli boşanma tespit edilirse ödenen tazminat geri alınabilir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine ilişkin olarak çalışmalar ve açıklamalar gelince çalışanların kıdem tazminatı konusunda akıllarına bazı sorular takılmaya başladı. Bu sorulardan bir tanesi de kıdem tazminatı hakkının fon hayata geçmeden önce kullanılması gerekip gerekmediği. Şunu açıkça vurgulamak lazım ki, fon hayata geçse bile, halihazırda çalışan kişiler için bir geçiş süreci olacaktır. Kazanılmış haklar korunacağı gibi, kıdem tazminatı konusunda mevcut kanuna tabi işçiler için yeni sisteme geçiş isteğe bağlı olacaktır. Diğer yandan kıdem tazminatında kadın işçilere tanınan önemli bir hak var. Evlendikten sonraki bir yıl içinde istifa eden kadın işçiler kıdem tazminatına hak kazanıyorlar. Bu hakkın kullanılmasında bir sınır da söz konusu değil.

– /wp:paragraph –>

– wp:heading {“level”:4} –>

TAZMİNAT HAKKI SÜRÜYOR

– /wp:heading –>

– wp:paragraph –>

Kıdem tazminatı konusunda mevcut uygulama 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesi uyarınca yürüyor. Buna göre kadın işçiler evlendikten sonraki 1 yıl içinde istifa ederek kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Bu nedenle kıdem tazminatı ödenmesinin gerekçesi ise Medeni Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 159. maddesiydi. Bu madde, kadının çalışmasının eşinin iznine tabi olduğunu ve evlendikten sonra kocanın karısının çalışmasını istememesi halinde kadının evlilik birliğinin devam etmesi amacıyla işinden ayrılmak durumunda kalabileceğini ifade ediyordu. Bu madde dolayısıyla çalışması kocasının iznine bağlı olan kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılmak durumunda kalması halinde en azından kıdem tazminatını alabilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle kadın işçilere bu hak tanınmıştı. Günümüzde bu maddenin gerekçesi ortadan kalktı ancak evlenen kadın işçinin bir yıl içerisinde istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alabilme hakkı devam ediyor. Kadın işçilere tanınan bu hakkın kullanılmasında herhangi bir sınır yok. Yani kadın işçi üç kez evlenirse üç kez kıdem tazminatı alabilir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

TEMEL ANALİZ İLE NASIL HİSSE SEÇİLİR? UZMANINDAN HEMEN ÖĞRENMEYE BAŞLA!

– /wp:paragraph –>

– wp:heading {“level”:6} –>

Yazının devamı için TIKLAYINIZ.

– /wp:heading –>

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.