Bu ay sonuna kadar bildirmeyene ve düzeltmeyene SGK ceza kesecek

İsa Karakaş

– wp:paragraph –>

Ülkemizde 9 milyonu aşkın çalışan, SGK’ya asgari ücret ve asgari ücrete yakın prime esas kazanç üzerinden beyan edilmektedir. Bu durum sadece Maliye açısından değil SGK açısından da büyük problem teşkil etmektedir.
Bu kayıt dışılık türünde daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gerçek ücretler gizlenerek daha düşük ücretlerin SGK ve Maliye’ye bildirilmesi söz konusudur.
Gerçek ücretin ortaya çıkarılması hem SGK primi ile vergi kaçağının önlenmesi hem de çalışana ödenecek iş göremezlik/işsizlik ödenekleri ve emeklilik aylıklarının miktarı açısından büyük önem taşıyor. Keza SGK mevzuatında ödenecek primlerin matrahını çalışanların ücretleri oluşturmaktadır.

– /wp:paragraph –>

– wp:heading {“level”:4} –>

Gerçek ücret beyan etmeyenleri bekleyen riskler

– /wp:heading –>

– wp:paragraph –>

Sigorta primi matrahına esas gerçek ücretin esas alınması SGK’nın finansmanı açısından hayati ehemmiyet arz etmektedir. Gerçek ücretin işçinin yaşı, kıdemi, meslek durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiği Yargıtay’ın da yerleşmiş görüşleri arasında yer almaktadır.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Yapılan işin niteliği, çalışanların mesleği ve diğer bazı kriterlere göre düşük ücret beyan eden iş yerleri uzun yıllardan beri SGK Müfettişleri vasıtasıyla incelenmektedir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

SGK müfettişleri de yaptıkları sektörel bazda asgari işçilik teftişlerinde sektörün ve iş yerinin özellikleri, kapasite raporları, işçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş ve emsal iş yeri ve işçilere göre ödenen ücretler gibi hususları göz önünde bulundurarak, gerçek ücretleri belirleyip, geriye dönük fark matrahı tespit etmektedir. Kurum da bu matrah üzerinden tahakkuk ettirilen primleri, gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilmesinin yanı sıra ayrıca yüklü miktarda idari para cezalarını uygulamaktadır.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

SGK’nın elinde sınırlı sayıda denetim elemanı olması ve bu denetim elemanlarının da kayıt dışılık dışında çok sayıda ve türde başka teftişler yapması SGK’nın, bu denetimlerin yanı sıra ayrıca meslek kodu uygulamasını da devreye koymasına yol açmıştır.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

TAHVİL-BONO PİYASASINDA NASIL YATIRIM YAPILIR? UZMANINDAN HEMEN ÖĞRENMEYE BAŞLA!

– /wp:paragraph –>

– wp:heading {“level”:6} –>

Yazının devamı için TIKLAYINIZ.

– /wp:heading –>

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.