Cari durum…

Kazım Çiloğlu

Fazlası var, eksiği yok!

Bahse konu olan cari açık

Artık açık vermiyoruz

Denk de değil

Fazlası var!

Hem de nerede ise üç aydır da fazla veriyoruz

Ne güzel değil mi?

Cari açık neden kapandı?

İhracatımızı mı artırdık?

Yoksa

İthalatımızı mı azalttık?

En nihayet cari açık ya da fazla dediğimiz de dış ticaretimiz arasında olumlu ya da olumsuz fark…

Doğrusu ihracatın artması, ithalatın azalması ile temeli sağlam ve üretime dayalı bir cari fazlanın oluşmasıdır değil mi?

Bu hem üretimi hem de istihdamı artırarak ekonomiye çok yönlü bir destek olur!

Ama bizde ki ne yazık ki sadece ithalatın azalmasıdır

Bu bize özgü bir durumdur

Zira ihracatımızın büyük bölümü ithal ürünlerin ya montajı ya da işlenmesi ile meydana gelen ihraç ürünlerinden oluşmaktadır.

Ayrıca iç tüketimimizin önemli bir bölümü hatta temel gıda ürünleri de, ithal ürünlerden oluştuğu için bu cari fazlanın bu tüketimin azalmasından kaynaklanıyor olması ise düşündürürcüdür!

Yani, cari fazla, üretimin ve istihdamın buna dayalı ihracatın artmasından değil, tam tersi tüketicinin tükenmesi sonucudur.

Yani ehven-i şerdir…

Doğru ve sağlıklı olanı, yerli hammadde ile üretilen malın ihracat edilebilmesidir,

Sözün özü;

CarCRefah topluma yansımıyorsa, rakamsal değerlerin hiçbir anlamı yoktur! rf_vC5

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.