Eco-Newton

Newton’un kitle eylemsizlik teoremi ile eko-kitlenin eylemsizlik teoremi yakın ilişki içerisindedir!

Bunların yer çekimsiz ve atmosfersiz ortamda ki etkileşmeleri sıfırdır…

Etki ve tepki kitleler için F=MV ile açıklana bilirse de

Ekonomide sermaye aynı ivmeye sahiptir

Keza

Siyasette ise

Oy ve Seçilen arasındaki sosyal yaşamda buna bağlı olarak

Ya durağan

Ya değişken

Ya da toplumun ve ülkenin, uçurumdan aşağı, Newton’un kafasına, yer çekimi etkisindeki elma gibi (1/2gt2) düşmesine neden olur.

Yani değişmeyen değerler

Kitle ağırlığı

Yer çekimi kuvveti

Havanın sürtünme gücü

Tek değişken ise uygulana kuvvetin şiddetidir

Aynı şekilde ekonomide de

Ana para

Temel ihtiyaçlar

Hammadde

Değişken ise arz ve talep gücüdür

Talep ne kadar güçlü ise arzda onun ivmesi kadar artar!

Tüm bunların baş etkeni ve hepsini içine alan, olumlu ya da olumsuz gelişmelerin kaynağı ise Newton’un 3. Yasasıdaki, etki ve tepki kuramıdır.

Özetle, bir cisme ne kadar kuvvet uygularsanız, o kadar tepki verir!

Ama ne ilginçtir ki 22 yıldır, biz bu kuramı unutmuş olacağız ki ekonomide, iç ve dış siyasette, eğitimde, yasama ve yargıda hatta yürütmenin tüm kademesinde ki tek yanlı eylemleri görmez, söylemez ve duymaz, yerçekimsiz, atmosfersiz adeta bir uzay ortamında tecrit yaşama dönüştürdük…

Haliyle, ne zaman seçim sandığı, önümüze gelse, sandığı durağandan, hareketlendirecek en önemli itici kuvvet olan, oyları gerektiği gibi uygun vektör el yönde kullanmadığımız için ”verirsen yetkiyi, görürsün işte böyle etkiyi” kuramının sonucu olarak, siyasette, ekonomide ve tüm olumsuz yaşamda gümbür, gümbür gök taşı gibi üzerimize düşüyor ve altında eziliyoruz!

fırtınaları önceden sezemeyen kaptanı zamanında değiştirmezseniz, denize düştükten sonra, aklınızın başına gelmesi size çare olmaz

Sözün özü;

Hamasi söylemlere ve meydanlar ile medyanın görüntülerine kanan, ilmin gerçeklerini bildikleri halde, uygulamayan toplumlar, elleriyle seçtiklerinin ya sefasını sürer ya da işte böyle cefasını hemde misliyle çekerler…

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir