Mahfi Eğilmez – Kur, Faiz ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Deneme

Mahfi Eğilmez

Para talebinin ayrıntıları ve gelir ve faizle ilişkileri

Irving Fisher’in ünlü miktar denklemini yazarak başlayayım: MV = PQ

Bu denklemde M; para arzını, V; paranın dolanım hızını (yani her bir para biriminin bir yılda kaç kez el değiştirdiğini), P; fiyatlar genel düzeyini, Q; ekonomideki fiziksel mal ve hizmet miktarını gösteriyor.

V ve Q kısa dönemde sabit kabul edilir. Bu durumda ekonomideki fiyatlar genel düzeyi para arzının bir fonksiyonu haline gelir. Yani; P = f (M) olur.

M nelerden oluşur? M yani para arzı (Ms olarak gösterelim), para talebine (Md) eşittir. Yani; Ms = Md

Para talebi (Md) üç ayrı parçadan oluşur: Günlük ihtiyaçlar için talep edilen para miktarı (Mt), ihtiyat güdüsüyle yani geleceğini güvence altına almak amacıyla talep edilen para miktarı (Mp) ve spekülasyon güdüsüyle talep edilen para miktarı (Mspe.) Bunları bir denklemle gösterirsek: Md = Mt + Mp + Mspe

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.