Mahfi Eğilmez

Mahfi Eğilmez – Ticaret Savaşları

Mahfi Eğilmez’in bugünkü yazısı Uluslararası ticaretin uluslararası refah artışını sağladığı görüşü liberal yaklaşımın temel kabullerinden birisidir. Adam Smith 1776’da yayınlanan Ulusların Zenginliği kitabında ulusal zenginliğin…