Mahfi Eğilmez – Masal

Mahfi Eğilmez

Her siyasal iktidar kendisini başarılı görür ve göstermeye çalışır.

Son yıllarda çokça tartışılan konuların başında mevcut siyasal iktidarın, geçmiş siyasal iktidarlardan başarılı olup olmadığı meselesi geliyor. Vatandaşa sunulan hizmetlerdeki gelişmelere bakıldığında mevcut iktidarın başarılı olduğunu rahatça söylemek mümkün olabiliyor. Buna karşılık makroekonomik göstergelere ve bunların dünya ile karşılaştırmasına bakınca aynı yargıya varmak pek de mümkün görünmüyor.

Aşağıdaki tabloda 1980 yılından başlayarak her beş yılda bir GSYH’ların ve dünya GSYH’sı içindeki payların nereye geldiğini dikkatlerinize sunuyorum (verilerin tamamı satın alma gücü paritesine – SAGP- göredir.)

1980 yılında dünya GSYH’sı 13 trilyon dolar dolayındayken gelişmiş ekonomilerin payı yüzde 64’e yakınmış. Zaman içinde bu pay gerilemeye başlamış ve 2015 yılında 113,5 trilyon dolara yükselen dünya GSYH’sında gelişmiş ekonomilerin payı yüzde 43,5’e kadar gerilemiş. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin dünya GSYH’sındaki payları artarak yüzde 36,3’ten yüzde 57,6’ya kadar yükselmiş. Bu gidişin dönüm noktası 2010 yılı olmuş. 2010 yılından başlayarak gelişmekte olan ekonomiler gelişmiş ekonomilerden daha büyük pay almaya başlamışlar.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.