BAĞFAŞ’ta Son Gelişmeler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Eğitici bültenimi alanlara Bağfaş konusunda yaptığım açıklama aşağıdadır.

****

BAĞFAŞ’TA GELİŞMELER

Sevgili Arkadaşlar,

Eğitici bültenimizin uzun vadeli yatırım bölümünde yer alan BAĞFAŞ şirketinin üretmiş olduğu bazı ürünlerin Türkiye’de satışına geçici olarak yasak getirildi. Anladığımız kadarıyla bu ürünlerin terör şebekelerinin bomba yapımında kullanılıyor olması nedeniyle bir yasak getirilmiş durumdadır. Doğal olarak, sizlerden çok sayıda mail aldım. Bu konuda şirket ile iletişime geçmek üzereyken, bazı okuyucularımız hali hazırda benim soracağım soruları ve hatta daha fazlasını sormuşlar ve Bağfaş yatırımcı ilişkileri birimi bu soruları en açık şekilde cevaplamış. BAĞFAŞ’ın yatırımcı ilişkileri biriminin gösterdiği bu hassasiyet ve sorulara verdikleri cevaplar gerçekten de uzun vadeli yatırım yapılabilecek şirketlere örnek olacak düzeydedir. Bu vesile ile onların bu şeffaf yaklaşımını kutluyorum. Her şirketin yatırımcı ilişkileri birimleri bu şekilde yatırımcı sorularını cevaplasa, Türkiye’deki asimetrik enformasyon azalır ve gerçek anlamda sadık yatırımcı kazanırlar. Hisse fiyatları daha istikrarlı olur ve uzun vadede hem yatırımcı kazanır hem de en önemlisi şirket kazanır. Şirket kazanırsa zaten yatırımcısı da kazanıyor demektir.

Okuyucularımızdan Çetin Birgün bana aşağıdaki maili gönderdi.  Sizler bu mailleri okuyun en altta ben değerlendirmemi yapacağım. Bağfaş’ın sayın Çetin Birgün’e gönderdiği cevap şöyle;

******

Sayın Birgün,

Sorularınıza yanıtlarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Bilgilerinize,

 

  1. Satışına yasak getirilen tutar toplam cironun % kaçına tekamül etmektedir.?

2016 ilk üç aylık dönemde toplam satışlarımızın %24’ü CAN + AN ürünlerimize aittir.

  1. Bu ürünlerin planlanan üretimleri devam edecek midir?

Açıklamada da belirttiğimiz üzere, üretim devam edecektir.

  1. Şirketimizin bu ürünleri ihracat esnekliği ne düzeydedir?

2016 ilk üç aylık dönemde ihracatımızın %87’si CAN ürünümüze aittir (60 bin tonluk NPSZn ürün satışımız hariç ihracatımız15.4 bin tondur, bunun 13.4 bin tonu CAN ürününe aittir).

  1. Bu ürünlerin yurtdışında alıcıları var mıdır?

Evet vardır, Trammo ve BayWa AG firmaları ile 3 yıllık olmak üzere toplamda yıllık 320 bin tonluk CAN ürünü anlaşmalarımız mevcuttur.

  1. Kemal Bey basına düşen beyanatında şirketimize maliyetinin minimum düzeyde olacağını belirtmiştir.Bunun rakamsal bir karşılığı ne kadardır?

CAN-AN ürünlerimizin üretim ve ihracatı devam edecektir. Diğer kompoze gübrelerimizin de aynı şekilde üretimi ve yurtiçi + yurtdışı satışları devam edecektir. Sadece CAN-AN ürünlerimizi yurtiçinde geçici olarak satamıyor olacağız. Önümüzdeki üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) gübre satışları mevsimsel olarak hız kazanmaktadır. Dolaysıyla, CAN-AN tarafında yapılamayacak yurtiçi satışlarını bu ürünlerde yapılacak ihracat ve diğer ürünlerimizin artacak yurtiçi + yurtdışı satışlarıyla telafi edeceğimiz düşüncesindeyiz. Geçici yasağın ne kadar süreceğini bilememekle birlikte henüz net bir rakam verememekteyiz.

 

******

Sayın Ozan Akyürekli’nin maili ve  ELif hanımın (yatırımcı ilişkileri yönetmeni) verdiği cevap aşağıdadır;

 

**********

 

Sayın Küçükçobanoğlu

Sözkonusu gübre yasağı şirket satışlarını ve karlılığını nasıl etkileyecek?  Tahmini satış ve karlılık rakamları nelerdir ? Tahkim davası ile ilgili bir gelişme var mı?

Saygılarımla

Dr. Ozan Akyürekli

 

CEVAP

Sayın Akyürekli,

Söz konusu geçici yasak sadece CAN + AN ürünlerimizin yurtiçi satışlarını kapsamaktadır. CAN-AN ürünlerimizin üretim ve ihracatı devam edecektir. Diğer kompoze gübrelerimizin de aynı şekilde üretimi ve yurtiçi + yurtdışı satışları devam edecektir. Sadece CAN-AN ürünlerimizi yurtiçinde geçici olarak satamıyor olacağız. Önümüzdeki üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) gübre satışları mevsimsel olarak hız kazanmaktadır. Dolayısıyla, CAN-AN tarafında yapılamayacak yurtiçi satışlarını bu ürünlerde yapılacak ihracat ve diğer ürünlerimizin artacak yurtiçi + yurtdışı satışlarıyla telafi edeceğimiz düşüncesindeyiz. Geçici yasağın ne kadar süreceğini bilememekle birlikte etkisine ilişkin henüz net bir rakam verememekteyiz.

Tahkim davasına ilişkin bir gelişme yoktur. Olması durumunda ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bilgilerinize,

Elif

**********

Sevgili Arkadaşlar

Bağfaş’In 2015 yılı faaliyet raporunda toplam satışların ton bazında dağılımı aşağıdaki şekildedir;

bagfas top satislar

 

Burada görüldüğü üzere CAN ve AN ürünlerinin  üretiminin toplamı 44,204 ton olup, toplam satışlar içindeki payı %9.85’dir.

Aşağıdaki tablo YURTİÇİ satışları veriyor. CAN ürününün büyük bölümü ihraç edilmektedir. Toplamda 39,578 ton üretilen CAN ürününün sadece 1278 tonu yurt içine satılırken, AN ürünü ise sadece yurt içine satılıyor.

bagfas satislar - ton

 

Görüldüğü üzere CAN-AN gübrelerinin yurtiçi satışlardaki toplam payı %2 düzeyindedir.  Aşağıdaki  tabloda ise CAN ürününün çok büyük kısmının ihraç edildiği görülmektedir.

bagfas ihracat

Bütün bu rakamlar şunu gösteriyor. Sadece AN ürünü artık yurt içine satılmayacak olup, ciroda önemli bir fark yaratacağını zannetmiyorum, çünkü zaten mailde de cevap verildiği üzere üretim devam ediyor olup, AN ürünü de ihraç edilecektir. Zaten haziran ayının ortasına geldik ve Haziran dönemi gelir tablosunda satışlar üzerinde çok önemli bir etkisi olmayacaktır.  CAN ürünü konusunda ise sıkıntı yok çünkü neredeyse tamamı ihraç edilen bu ürün satışlar içinde yerini koruyacaktır.

Yukarıdaki tablo incelemelerimiz ve Bağfaş’tan cevap verilen sorulardan çıkardığım sonuç Toplam satışlar üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı şeklindedir. Dolayısıyla CAN/AN ürünlerinin tamamı ihracat pazarlarına yönlendirilecektir. Bu yasağın ne zaman kalkacağını kestirmek zordur. Terör olayları devam ederken yasağın kalkacağını zannetmiyorum. Fakat Bağfaş’In finansal performansı üzerinde etkisinin minimal düzeyde kalacağını düşünüyorum. Bu nedenle uzun vadeli hisse bölümünde kalmnaya devam edecektir. Bu durum ana hikayeyi değiştirmediği için herhangi bir satış veya uzun vadeli listeden çıkarılmasına gerek duymuyorum.

Eğitici bültenimi alanların, iyi yatırımcı olma yolunda Bağfaş konusunda bana gönderdikleri sorulara cevap olarak hazırladığım bu mailin açıklayıcı olduğunu düşünüyorum ve bilinçli yatırımcılar olarak sizleri kutluyorum. Ayrıca Bağfaş yatırımcı ilişkileri birimini de yatırımcıların sordukları sorulara gösterdikleri hassasiyeti de tebrik ediyorum.

Sevgiler…

 

NOT: Şu an yatırımcısına gerçek anlamda şeffaf hizmet veren birçok şirketimiz var. Ben burada sadece gördüğüm bir tecrübeyi aktardım. Örneğin Arçelik’İn faaliyet raporu 2015 yılında AVrupa Şampiyonu oldu. Asıl konu yatırımcıların onlara değer vermesidir.

“BAĞFAŞ’ta Son Gelişmeler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü” ile ilgili 3 yorum

  1. yani hocam uzun vadede altın güvenli liman olmaya devam mı ?
    ayrıca önümüzdeki bir yıl içinde faizler eski 0,80 lere gelirmi gayri menkul kriz dönemlerinde fiyat olarak nerede durur artarmı azalırmı birde hocam memur um ve elimde 50 tl var ev almayı düşünüyorum ama yeterince param ve kredi çekip önümüzdeki 10 yılı faiz e çalışmak istemiyorum siz in bir tavsiyede bulunursanız çok sevinirim

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir