Ekonomik riskler değişecek mi?

Kazım Çiloğlu

– wp:paragraph –>

Yerel yönetim seçimlerinden sonra, genel yönetimin, önümüzde dört buçuk yıllık bir sürecin olduğunu sık, sık gündeme getirilmesi ve seçimler geride kaldı, istikrar için güvenoyu tazelendi vurgulamaları acaba samimi mi?

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Yoksa
bu bir endişenin tezahürü mü?

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Öyle
ya zaten bunu en iyi seçmen biliyordu.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

O
nedenle, dillerden düşürülmeyen ‘’beka’’ endişe ve korkularını dikkate almadan
oylarını kullandılar!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Eğer
ekonomimiz, önümüzde ki bu dört buçuk yılda, ayakta kalabilir, işsizlik,
ihracat, cari açık, iç ve dış borçlar ile kalkınmayı tetikleyecek yatırım
değerlerinde, olumlu rakamları elde edebilirse, elbette genel seçimlerde ki
sonuçlarda buna göre şekillenecektir.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Diğer
yandan değişen yerel yönetimlerin uygulamalarının, ne derece seçmeni tatmin
edeceği de çok önemli. Zira oda gelecekteki iktidar seçeneğini belirleyen
ikinci önemli etken olacaktır.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Tüm
bu değerleri ve döviz, petrol, altın ve faiz değerlerinin aynı ve yukarı yönde
birlikte yükselmesini de bir araya getirdiğimizde önümüzde ki ekonomik
seçeneklerin pekte parlak gözüktüğü söylenemez!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

El değiştiren yerelde, çalışanlar liyakate göre işe alınacak dense de, bu mevcut çalışanların arasında, liyakatsiz işe alınanlar varsa? Bunların işlerine son verilmeyecek anlamına gelmeyeceğidir!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Bu işten çıkarmaların ise radikal daha kapsamlı bir direnişi desteklemeyeceği ise muallak bir durumdur.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

İşten çıkarırsanız haa… Söylemleri de, şimdiden bildik medyada yer almaya başladı bile…

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Aslında
bu tür eylemlerin sadece yereli değil, ülke yönetimini de ekonomik açıdan
sıkıntıya sokacağı unutulmamalıdır!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Örneğin grev ertelemeleri eskisi gibi iktidardan destek mi alacak, yoksa tam tersi, demokrasinin gereğidir deni, teşvik mi edilecek?

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Bekleyip
göreceğiz…

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Ekonomik
değerleri dört buçuk yıl dengede tutmak pek mümkün görülmediğine göre,
yapılacak zamlar ve ücretlerde ki kesintilerin zorunlu hale gelmesi, seçmeni ve
toplumsal huzurun sağlanmasını nasıl sağlayacak?

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Keza devletin, köprü, geçitler gibi ölü ve para getirme bir yana, bütçeden para sağan yatırımlarına devamı da, koca bir soru işareti olarak önümüzde durmaktadır.

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Sözün özü;

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Akli ve ilmi uygulamaları değil de, sen, ben kavgasını devam ettirdiğiniz süreçte, biliniz ki bundan ilk etkilenecek, ekonomik değerlerdir!

– /wp:paragraph –>

– wp:paragraph –>

Para kimsenin kara kaşına, kara gözüne kanmaz…

– /wp:paragraph –>

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.