Kazım Çiloğlu – Sorun faizin inmesi mi?

Kazım Çiloğlu

Hiç sanmıyorum! Eğer öyle olsa idi zaten TC Merkez Bankası, en kısa sürede ve güle oynaya, hoplaya zıplaya çoktan indirmez miydi?

Dünya da hangi merkez bankası olursa olsun, ekonomiyi rahatlatacak bir kararı hiç çekinmeden alır.

O halde neden bizde, özelliklede devletin en tepesinde kiler, faiz insin diye baskı yapıyor?

Ve…

On üç yıldır kesintisiz ekonominin en yetkili ismi olan kişi, tam tersi bir tavır alıyor?

Eğer bu gerekçeler ekonomik olsa açıklaması çok açık ve nettir.

Alırsınız yıllık enflasyon değerini, korsunuz üzerine istediğiniz artı değeri ve faizi belirlersiniz, olur biter değil mi?

Ama olmuyor işte…

Öyle görünüyor ki amaç, giren sıcak paraya, özellikle de yerli birikimlere uygulanacak negatif faizle(!)  getiri vermek bir yana, anaparalardan dolaylı  tırtıklamak!

İşte burada çelişkiye düşülüyor

Sanıyorlar ki sermayedar ve finans sektörleri, bu ortamda paralarını ülkeye getirir ya da içeride tutar?

Dünya ekonomisinin bu kadar allak bullak olduğu bir dönemde, dış satışımızın azaldığı ve ihraca dayalı ithal ürünlerde de, dolar, TL paritesine dayalı, zorluklar yaşanırken ve de yeni girişlerden çok, para çıkışları olduğunu dikkate alırsak, faiz indirimi, ekonomik yarar değil, siyasi ve geçici bir rahatlamanın gerekçesi olarak görülmektedir.

Bu baskılar son bir hafta içersin de o kadar üst perdeden söylenir oldu ki gerekirse, Başkanın değiştirilebileceği bile alenen dillendirildi!

Hal böyle olunca haklı olarak ekonomik akla(!) şu soru geliyor;

Hedef faizi mi indirmek, yoksa PPK ve TCMB ile ilgili değişiklikler için bir ortam mı yaratmaktır?

İşin en can alıcı ve ekonomik risk yaratacak yanı ise bu tartışmaları yabancılarında izliyor olmasıdır!

 

 

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.