Ege Cansen

Faizi indirmek

Hiç beklenmedik bir şey oldu. Hükümetin adamı olarak bilinen Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya, hükümetle ters düştüğü için görevden alındı. Merkez bankalarının “bağımsızlığı” denen…

Ege Cansen

Ege Cansen – Yazar, ne yazar

33 senedir iktisat ağırlıklı sosyal yazılar yazıyorum. Bu yazıların birinci amacı iktisadi sistemin sebep-sonuç ilişkilerini açıklamaktır. İkinci amacı, “siyasi partiler, devlet, hükümet, belediyeler, kamu işletmeleri…