TCMB, faiz artırımları için ilk sinyali verdi… – Erol Gürcan

Erol Gürcan

TCMB, “Bekle – Gör”e devam etti, ama…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirdiği Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, beklentilere paralel olarak politika faizi ve faiz koridorunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Son dönemlerde kur ve faiz tarafında gözlenen rahatlama eğilimi, TCMB’nin normalleşme adımları kapsamında olası bir ölçülü faiz artırımı için manevra alanı sağlasa da; yaklaşan seçimler ve ekonomi yönetimine ilişkin belirsizliğin sürmesine ek olarak Fed kaynaklı belirsizliklerin de devam etmesi nedeniyle; TCMB’nin bu ayki toplantıda da herhangi bir politika değişikliğine gitmeyerek mevcut “Bekle – Gör” stratejisini sürdürmesini bekliyorduk.

tcmb - faizler - 21.10.2015

Gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verildiği belirtilen özet metinde; bu kararın gerekçeleri önceki ay olduğu gibi;

 • Enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin sürmesine karşın; döviz kuru hareketlerinin çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmesi,
 • Yurtiçi ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri,
 • Enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıklar gösterilmiştir.

Bugünkü kararla birlikte, ekstra bir gelişme olmadıkça, TCMB’nin, Fed’in para politikasında bir değişiklik görmeden ya da yeni ekonomi yönetimi netleşmeden herhangi bir adım atmak istemediğinden iyice emin olduk diyebiliriz. Aşağıda detayları verilecek olan karar metninde gözlenen değişiklikler, enflasyon tarafındaki seyrin hedef beklentilerin bir hayli üzerinde olması ve bir sonraki PPK toplantısında ekonomi yönetimine ilişkin belirsizliklerin sona erme ihtimali de dikkate alındığında TCMB’nin Kasım ve/veya Aralık toplantılarında daha önce ilan ettiği normalleşme süreci kapsamında ölçülü faiz artırımlarına başlayabileceğini düşünüyoruz.
Bugün gerçekleştirilen Ekim ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacak olup; TCMB’nin bir sonraki PPK toplantısı 24 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Önemli Rakamlar

TCMB - Faiz Tablo

Dikkat Çeken Noktalar

 • Önceki PPK kararı sonrasında yapılan açıklama da yer alan;
  … Ayrıca Kurul, “küresel para politikalarının normalleşme sürecinde yol haritası” kapsamında alınan ve alınması öngörülen önlemleri değerlendirmiştir.” İfadesi bu ayki metinde yer almadı.

Yorum: Ağustos ayında açıklanan Para politikasında normalleşme süreci kapsamında şimdiye kadar zorunlu karşılıklar, piyasa yapıcı bankalar uygulanan faizler vs. gibi yardımcı enstrümanlar vasıtasıyla bazı adımların geldiğini görmüştük. Bu ifadenin çıkarılmış olması, normalleşme sürecinden vazgeçildiği gibi bir anlama gelmemekte olup; önümüzdeki dönemde TCMB’nin ana silahı olan faizler dışında herhangi bir yardımcı enstrümanda değişiklik yapılmasını sürpriz hale getirdiğini söyleyebiliriz.

 • “Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır.” İfadesi; “Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır.” Olarak değiştirildi.

Yorum: Enflasyondaki “iyileşme hızı” ifadesi yerine “enflasyon görünümü” gibi daha genel bir ifadenin tercih edilmesi gelecek dönemlerdeki enflasyonun seyri açısından olumsuz bir sinyal vermektedir. Enflasyonda, yıllar itibariyle bahar ve yaz aylarında gözlenen olumlu mevsimsel etkilerin Eylül – Ekim aylarında sona erdiği ve özellikle de Ekim ayında aylık bazda oldukça yüksek bir enflasyonla karşılaşıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, enflasyon görünümüne ilişkin “iyileşme hızı” ifadesinden vazgeçilmiş olması kısa vadeli enflasyon beklentileri açısından olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilebilir. TCMB Ekim ayı Beklenti Anketine göre Ekim ayı enflasyonun % 1.26; 2015 yıl sonu enflasyonunun ise % 8.25 seviyesindedir.

 • “… ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir.” İfadesi “ … ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.” olarak değiştirildi.

Yorum: Para politikasındaki sıkı duruşun “enflasyon görünümünde getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle” sağlanacağı ifadesinin metinden çıkarılmış olması; getiri eğrisini ya yeniden normal yani eğime yukarı yönlü eğilime ya da ters yani aşağı yönlü eğilime dönmesi olarak algılanabilir. 2015 yılı Ocak ayından bu yana enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşmeden ziyade bozulmanın görülmesi ve bir önceki dikkat çektiğimiz maddedeki değişiklik nedeniyle bu değişimin TCMB’nin yakın bir dönemde kısa vadeli faizleri yukarı çekerek getiri eğrisindeki yatay eğilimi aşağı yönlü olarak değiştirebileceği mesajı olarak algılıyoruz. TCMB’nin uzun süredir “bekle – gör” stratejisi izlemesine neden olan önemli belirsizliklerin de yakın bir gelecekte sona erebileceği ihtimali ve normalleşme süreci kapsamında faizler dışındaki birçok enstrüman tarafındaki adımların da önemli ölçüde tamamlanmış olması ve “temkinli duruş” yerine “sıkı duruş” ifadesinin tercih edilmesi de bu durumu desteklemektedir.

Değişiklik Göstermeyen İfadeler

 • Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle; kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir.
 • Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir.
 • Yılın ilk yarısında dış talep zayıf seyrini korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermiştir.
 • Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın da katkısıyla büyüme kompozisyonunun kademeli olarak net ihracat lehine değişmesi beklenmektedir.
 • Açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabilecektir.
 • Açıklanacak her türlü yeni veri ve haber Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabilecektir.

Erol Gürcan
Araştırma Uzmanı
Gedik Yatırım

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.